Klub Aktywnych Zawodowo to projekt działający w ramach Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Tęcza” w Krakowie oraz współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czas realizacji projektu:

01.04.2022 – 31.03.2025

Warunki Rekrutacji:

Do projektu przyjmowane są dorosłe osoby z zespołem Downa, które:

 • posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
 • są aktywne zawodowo.

Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu – 5 treningów:

 • umiejętności społecznych,
 • umiejętności kulinarnych,
 • umiejętności kreatywnych,
 • trening spędzania czasu wolnego
 • zajęcia terapeutyczne. 

Harmonogram działań w ramach projektu:

Realizujemy konsultacje w szerokim zakresie, w trakcie tygodnia nasi uczestnicy uczęszczają na zajęcia z:

 • psychologiem,
 • logopedą
 • dietetykiem,
 • seksuologiem
 • nauczycielem gry na gitarze

Prócz tego uczestnicy projektu przez cały czas trwania zapewnione mają wsparcie terapeutów zajęciowych. 

 

 

Przekaż datek

godzinne grupowe zajęcia z komunikacji dla młodzieży z zespołem Downa

Zobacz także:

Wspierają nas

Partnerzy