• 1Klub Aktywnych Zawodowo

    Projekt skierowany do dorosłych, pracujących osób z zespołem Downa. Celem projektu jest stworzenie przestrzeni zapewniającej rehabilitację zawodową i społeczną. W Klubie są realizowane zajęcia specjalistyczne takie jak: spotkania z psychologiem czy zajęcia z komunikacji. Ponadto Klub zapewnia przestrzeń swobodną, która sprzyja integracji uczestników. Projekt „Klub Aktywnych Zawodowo” jest współfinansowany ze środków PFRON.
  • 2Klub Rodzica z dzieckiem do lat 3 o specjalnych potrzebach rozwojowych „Hula-Hop"

    Grupę docelową stanowią zamieszkali na terenie Gminy Miejskiej Kraków rodzice i ich małe dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, które nie ukończyły 6 roku życia oraz osoby oczekujące potomstwa kwalifikujące się do objęcia programem „Za życiem”. Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.
  • 3Środowiskowy Dom Samopomocy

    Grupę docelową stanowią zamieszkali na terenie Gminy Miejskiej Kraków rodzice i ich małe dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, które nie ukończyły 6 roku życia oraz osoby oczekujące potomstwa kwalifikujące się do objęcia programem „Za życiem”. Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Przekaż datek

godzinne grupowe zajęcia z komunikacji dla młodzieży z zespołem Downa

Zobacz także:

Wspierają nas

Partnerzy