Nasza historia

26 października 1998 roku odbyło się nasze pierwsze Walne Zabranie Członków Stowarzyszenia.Późnojesienny dzień z burzą (!), a w efekcie tęcza na niebie, która wkradła się do nazwy naszej organizacji. 

Pierwszym Prezesem Stowarzyszenia została Krystyna Mazur. Wówczas zebrania rodziców, zajęcia dla dzieciaków i spotkania ze specjalistami odbywały się w Przedszkolu Samorządowym nr 71, dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Marii Jackowskiej. Rozpoczęły się wspólne zajęcia ruchowe dla dzieci, a w ślad za nimi pierwsze publiczne występy.

W 2004 roku narodził się nasz Tęczowy Teatr. Dwa lata pracy dały pierwszą nagrodę za spektakl „Koty” i rozpoczęły tym samym marsz po nagrody i wyróżnienia za udział w licznych konkursach i przeglądach teatralnych. Autorką większości występów jest Marta Hebda (mama Magdy), z wykształcenia polonistka, pełniąca funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia w latach 2011-2015. Tęczowy Teatr do dziś tworzy i zdobywa różne nagrody :)

W latach 2009-2010 Prezesem Stowarzyszenia była Barbara Kadłubek (mama Karola), a w 2011 roku do pełnienia tej roli Członkowie Tęczy wybrali Annę Przetocką (mamę Antosi). Do Stowarzyszenia dołączyło wówczas sporo maluchów. Rozpoczęliśmy cykl zajęć rozwijających twórcze myślenie dla najmłodszych.

30 listopada 2011 roku zostaliśmy wpisani na listę organizacji pożytku publicznego. Statusem OPP dodał nam wiatru w żagle - poszerzyliśmy znacznie naszą ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży oraz imprez dla rodzin. Uczestniczyliśmy w tworzeniu i rozwijaniu Spółdzielni Socjalnej APacze. Od 2016 roku prowadzimy Środowiskowy Dom Samopomocy dla 15 osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W 2017 roku nową Prezeską została Paulina Surman (mama Kajetana). Stale przyspieszamy: prowadzimy już zajęcia dla 4 grup wiekowych o różnorodnym charakterze (edukacyjne, sportowe, artystyczne), spotkania dla rodziców, imprezy, a nasz ŚDS działa bardzo prężnie. Aktywnie włączamy się we współpracę z Województwem Małopolskim, Miastem Kraków, PFRON, dokładając swoją cegiełkę do budowania lepszego środowiska dla osób z zespołem Downa w Małopolsce.

Przekaż datek

godzinne grupowe zajęcia z komunikacji dla młodzieży z zespołem Downa

Zobacz także:

Wspierają nas

Partnerzy